МИНИМАЛЕН ПАКЕТ
до 700 лв

1. Ковчег /обикновен/

2. Доставка на ковчег

3. Кръст

4. Катафалка

5. Некролози - 5 бр.

6. Свещи - 10 бр.

7. Траурни лентички - 10 бр.

8. Смъртен акт

9. Погача Слънце

10. Жито

11. Вино

12. Изкопаване и зариване на гробното място

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ
до 900 лв

1. Ковчег

2. Траурен комплект за ковчег

3. Доставка на ковчег

4. Посмъртен тоалет

5. Пренасяне на ковчег с покойник

6. Кръст

7. Венец

8. Катафалка

9. Некролози - 5 бр.

10. Свещи - 20 бр.

11. Траурни лентички - 20 бр.

12. Ритуал - граждански

13. Смъртен акт

14. Погача

15. Жито

16. Вино

17. Подавки – 10 бр.

18. Запазване на ден и час за погребение

19. Хладилна камера 24 часа

20. Изкопаване и зариване на гробното място

21. Траурен знак за врата

VIP ПАКЕТ
над 1 000 лв

1. Ковчег

2. Траурен комплект за ковчег

3. Доставка на ковчег

4. Посмъртен тоалет

5. Пренасяне на ковчег с покойник

6. Кръст

7. Венец

8. Катафалка

9. Некролози - 5 бр.

10. Свещи - 20 бр.

11. Подавки - 20 бр.

12. Траурни лентички - 20 бр.

13. Ритуал - граждански

14. Смъртен акт

15. Погача

16. Жито

17. Вино

18. Хладилна камера 24 часа

19. Пренасяне на покойника до 4-ти жилищен етаж с ковчега

КРЕМАЦИЯ
650 лв

1. Ковчег

Транспорт: Варна – София - Варна

3. Извършване на кремацията

4. Доставка на урната

Важно!

Общинска такса "ИЗКОПАВАНЕ НА ГРОБНО МЯСТО" е различно за всяко населено място и се определя от Общински съвет.