ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРЕМАЦИЯ:

1. Съобщение за смърт / ако не се отзове вашият лекар, траурната агенция разполага с такъв/;

2. Разрешително за кремация /издава се от лекуващия или личния лекар/;

3.Лична карта или паспорт на починалия;

4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация;

5. Декларация по образец / предоставя се от погребалната агенция /.

СЪГЛАСНО НОВОПРИЕТАТА НАРЕДБА №2/2011г. НА МЗ УРНАТА С ПЕПЕЛТА НА ПОКОЙНИК МОЖЕ ДА СЕ СЪХРАНЯВАНА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ ИЛИ РАЗПРЪСНАТА СРЕД ПРИРОДАТА, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ ПОПЪЛВАТ СЪОТВЕТНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ.

Важно е да знаете!

*Ако Ваш близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар, след извършена аутопсия или подадена молба за отказ от такава интервенция. Молба за отказ от аутопсия се подава от роднина на починалия в съответното болнично заведение.

*Ако Ваш близък почине при катастрофа, самоубийство, критични или неизяснени обстоятелства, събитието се констатира от съдебен лекар.

*При липса на документ за самоличност, близките изискват справка за самоличност от МВР.