ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЯ В НОВ ГРОБ:

1. Съобщения за смърт /ако не се отзове вашият лекар, траурната агенция разполага с такъв/;

2. Ако Вашият близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар в съответното отделение;

3. Лична карта или паспорт на починалия;

4. Декларация по образец /предоставя се от траурната агенция./

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ В НАСЛЕДСТВЕН ГРОБ:

1. Съобщение за смърт /ако не се отзове вашият лекар, траурната агенция разполага с такъв/;

2. Лична карта или паспорт на починалия;

3. Фактура за платени гробно място. При липса на такава, служителите на траурна агенция „Небесно Царство“ ООД правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове;

4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;

5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълва декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследствено им гробно място /предоставя се от траурната агенция/.

Важно е да знаете!

*Ако Ваш близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар, след извършена аутопсия или подадена молба за отказ от такава интервенция. Молба за отказ от аутопсия се подава от роднина на починалия в съответното болнично заведение.

*Ако Ваш близък почине при катастрофа, самоубийство, критични или неизяснени обстоятелства, събитието се констатира от съдебен лекар.

*При липса на документ за самоличност, близките изискват справка за самоличност от МВР.